Etappe

2

De sterrenhemel duiden

Allen in tweetallen: ± 15 minuten
Welke mogelijke dimensies, logica’s of samenhangen zie je in de sterrenhemel, zoals de kosmonaut die op de grond heeft neergelegd?

Nota Bene:
Vergeet de kosmonaut: Dus niet wat je denkt dat het zegt over de kosmonaut!

Vergeet jezelf: Dus ook niet hoe jij zelf vindt dat het (anders) geordend zou moeten zijn!

Met andere woorden, welke mogelijke betekenis(sen) van de constellatie, zoals die op de grond ligt, dienen zich aan?
Welk universum zie je hierin?

Plenaire uitwisseling
Begin bij de kosmonaut. Na elke inbreng zijn wel vragen ter verduidelijking mogelijk, maar geen meningen (kosmonaut noteert!).
Bekijk mijn kaarten