Etappe

3

Jouw plek tussen de sterren

De kosmonaut zoekt een ‘eigen plek’ plek in het sterrenstelsel - vanuit rust, gevoel en intuïtie.

10 minuten in tweetallen:
Beschrijf in neutrale (niet oordelende) termen:
  • Welke waarnemingen en gewaarwordingen heb je tijdens het positie kiezen door de kosmonaut opgedaan?
  • Welke positionering in de ‘advieskosmos’ + aannames of overtuigingen lijkt zich hiermee te onthullen over de kosmonaut en zijn/haar concepties.

Plenaire uitwisseling
Begin bij de kosmonaut. Na elke bijdrage zijn vragen ter verduidelijking mogelijk.
Bekijk mijn kaarten