Agencycosts

Auteur
Ard-Pieter de Man
De kern

Agency costs zijn kosten die zich voordoen wanneer een opdrachtgever (principaal) een opdrachtnemer (agent) in arm neemt. Het zijn kosten die gepaard gaan met het risico dat de agent niet in het belang van de principaal handelt.

Uitgangspunten

In samenwerkingsrelaties bestaat altijd het risico dat de ene partij niet handelt in het belang van de andere. Hoe hoger die agency costs zijn, des te meer investering is nodig in toezichthouders, contracten, gedragscodes.

Oorsprong
Berle and Means (1932) worden als grondleggers beschouwd.
Toepassing

Corporate governance wordt bij uitstek gei?nspireerd door de vraag hoe agency kosten zijn te beperken. Inzicht krijgen in mogelijke problemen in relaties.

Aandachtspunten

Agency is een krachtige lens, maar onvoldoende om samenwerking in zijn geheel mee te analyseren. Veel mensen vinden het onaangenaam over agency costs na te denken, maar agency costs bestaan nu eenmaal en verdienen dus aandacht

Inbedding
Agency theorie is een van de 'theories of the firm'. Concurrerende theorieën zijn transactiekosten en resource based view
Kritiek

Het mensbeeld achter agency cost is niet positief. Agency costs focussen erg op kosten en niet op opbrengsten. Oplossingen die agency theoretici voorstellen, zoals bonussen en toezicht, worden bekritiseerd

Kernreferenties

Berle & Means, 1932, The modern corporation and private property
Een goed overzicht is Eisenhardt, K. M. (1989). Agency theory: An assessment and review. Academy of management review, 14(1), 57-74.

Bekijk mijn kaarten