Co-creëren

Auteur
Paul Kloosterboer
De kern
Drieslagleren of co-creëren gaat over het betwijfelen van de onderliggende rationale voor de hele organisatie, met name de mix van interne behoeften en identiteit en de relatie met de buitenwereld.
Uitgangspunten
Volgens Wierdsma (1999; 2011) leidt het delen van verschillende betekenissen rond gezamenlijke ervaringen tot constructieve verstoringen in het eigen denken en tot nieuwe, gekoppelde betekenissen. Dit constructionistische proces noemt hij co-creëren.
Oorsprong
Negentiger jaren op de toenmalige Universiteit van Nijenrode
Toepassing
Hoewel co-creatie een favoriete term is voor allerlei innovaties is het in Wierdsma’s betekenis vooral een manier om aan improductieve patronen te ontsnappen en gezamenlijk tot nieuwe en rijkere betekenissen te komen.
Aandachtspunten
Een collectief leerproces is broos. Vooral de rol van (lerend/dienend) leiderschap daarbij is nauwelijks te overschatten. Dit maakt of breekt het proces, zoals Wierdsma zelf ook in zijn afscheidsrede heeft benadrukt.
Inbedding
Constructivisme en sociaal constructionisme: Argyris, Engestrøm, Wenger, Weick, Vygotsky, Scharmer.
Kritiek
Onderhandelen over betekenissen wordt geabstraheerd van de lived experience. Dit leidt op collectief niveau tot dissociatie tussen lichaam en geest, i.c. herintroductie van het cartesiaanse dualisme via een achterdeur. Constructionisten (als Wierdsma) erkennen de rol van emotie, om deze vervolgens weer te rationaliseren en intellectualiseren. Bovendien voegt hij constructivistische (eenzijdig maakbare) elementen toe in zijn aanpak voor collectieve competentieontwikkeling.
Kernreferenties
Wierdsma, A.F.M. (1999). Co-creatie van verandering. Delft: Eburon.
Bekijk mijn kaarten