Containment

Auteur
Yvonne Burger
De kern
Containment is een begrip uit de psychotherapie en heeft betrekking op het creëren van een setting die dusdanig veilig is dat individuen of groepen het aandurven om bestaande spanningen, bespreekbaar en productief te maken.
Uitgangspunten
Het begrip werd door Bion oorspronkelijk gebruikt om de relatie tussen de therapeut en zijn cliënt te verduidelijken, en vooral ook te verbeteren. Het bieden van containment betekent het innemen, verdragen, draaglijk maken, begrijpelijk maken van de angsten, woede, verwarringen en andere overweldigende gevoelens van de patiënt. Hij geeft deze vervolgens als verdraagbaar, begrijpelijk en hanteerbaar terug. De therapeut vervult de rol van ‘container’.
Oorsprong
Binnen de pscyhotherapie en i.h.b. de psycho-analyse in de jaren ‘70.
Toepassing
In coaching, teamcoaching en leiderschapsontwikkeling als interventie in organisatieontwikkeling. Voor een effectieve werkrelatie is het van belang dat cliënten zich veilig genoeg voelen om open te zijn en de uitdagingen aan te gaan die voor hen liggen. Een (team)coach of opleider dient hiervoor een setting te creëren die gekenmerkt wordt door containment.
Aandachtspunten
Een passende setting heeft te maken met de veiligheid die je biedt door de spelregels, de regie, de ruimte en stijl van faciliteren. Belangrijk is dat de (team)coach of opleider de op hem of haar (geprojecteerde) gevoelens van spanning of angst herkent, verdraagt en op een gepaste wijze werkbaar maakt voor de coachee(s) of de cliënt.
Inbedding
Het begrip is een essentieel onderdeel van de theoretische ontwikkeling van de psycho-analyse. Bion hoorde tot de postkleiniaanse stroming.
Kritiek
De meer algemene kritiek op de psychoanalyse is dat deze gebaseerd is op de klinische praktijk en dat een wetenschappelijk kader en bewijs dun is.
Kernreferenties
Bion, W.R. (1962). Learning from experience.
London: Karnac.
Bion, W.R. (1963). Elements of Psychoanalysis.
London: Heinemann.
Lopez-Corvo, R.E. (2003).
The dictionary of the work of W.R.Bion. Londen: Karnac.
Bekijk mijn kaarten