Counselende coaching

Auteur
Yvonne Burger
De kern
Counseling is een vorm van coaching waarbij de cliënt geheel in haar eigen termen wordt ontvangen en maximaal de ruimte krijgt op aan eigen vragen te werken op haar eigen manier. De coach luistert, vat samen en onthoudt zich zoveel mogelijk van welke sturing dan ook en draagt zo min mogelijk kennis en adviezen bij.
Uitgangspunten
- Vertrouwen in zelfactualisatie van de client als fundamentele drijvende kracht van de persoonlijkheid
- Onvoorwaardelijke acceptatie van de cliënt - De cliënt staat volstrekt centraal en wordt benaderd met een zo groot mogelijke empathie (van binnenuit begrijpen)
- De coach is congruent, authentiek en transparant
Oorsprong
In de jaren ‘60 van de vorige eeuw in de VS als kritiek op de pscyhoanalyse en het behaviorisme.
Toepassing
Als adviseur werkzaam in de rol van (executive) coach waarbij het vergroten van zelfvertrouwen, kracht en eigen vermogen van de cliënt centraal staan. Deze vorm is vooral geschikt voor cliënten die hun eigen opvattingen en gedrag willen begrijpen en niet voor cliënten die op zoek zijn naar een ‘sparring partner’ of adviseur.
Aandachtspunten
Wanneer wel:
- Behulpzaam fundament voor elke coaching
- Bij uitstek toepasbaar bij tekortschietend zelfvertrouwen en subassertiviteit

Wanneer niet:
- Als de client vraagt om en behoefte heeft aan een kritische sparringpartner met verstand van de business.
Inbedding
Humanistische psychologie.Overige auteurs: Maslow, Frankl, May
Kritiek
De kritiek op de Rogeriaanse beginselen, namelijk dat dit type begeleiding te open en te weinig doelgericht is heeft geleid tot meer doelgerichte therapie en coaching waarbij de cliënt wel aanwijzingen krijgt en de begeleiding is beperkt in de tijd.
Kernreferenties
Rogers, C.R. (1961). On becoming a person – a therapist’s view of psychotherapy. London: Constable
Bekijk mijn kaarten