Het adviesproces

Auteur
Elsbeth Reitsma
De kern

Er zijn meerdere omschrijvingen en visualisaties (cyclisch; lineair; iteratief) van het adviesproces. Algemeen geaccepteerd zijn de fasen van Kubr:

-  Entreefase

-  Diagnosefase

-  Planvormingsfase

-  Implementatiefase

-  Afsluitende, evaluerende fase. Voor variaties: zie kernreferenties.

Uitgangspunten

-       De adviseur en de klant hebben een aantal gerichte activiteiten te ondernemen om gewenste doelen of veranderingen te realiseren.

-       Het adviesproces heeft een expliciet startmoment en expliciet beëindigingsmoment.

Oorsprong

Vanaf de jaren ‘70.
Internationaal (Westerse wereld).

 

Toepassing

Het adviesproces is het (basis)werkproces van de adviseur (methodisch handelen) in de uitvoering van opdrachten bij klanten.

Aandachtspunten

De klant/opdrachtgever heeft parallel aan het werkproces van de adviseur een eigen werkproces bij het verstrekken en (laten) uitvoeren van een opdracht – tot en met de afsluiting van de opdracht. Deze werkprocessen in samenhang blijven bezien (zijn ze congruent?).

Inbedding
Zie grondleggers. Management Consulting / organisatieadvies: belang van vakmanschap en onderzoek ernaar.

Kritiek

-       Kanttekening bij onderdelen van de fasering in dit tijdgewricht (snelheid; verwachte resultaatgerichtheid).

-       Kanttekening bij het onderscheiden van de fasen, als lineariteit domineert en het idee van een start- en beëindigings- moment. In een (nieuw) business model hoeft dat laatste niet het geval te zijn.

Kernreferenties

Kubr, M. (Ed.) (2002): Management consulting: A guide to the profession (4th edition). Geneva: International Labour Office. Mason: Thomson/South-Western.

Block, P. (2000): Flawless consulting. A guide to getting your expertise used. New York: Jossey Bass/Pfeiffer.
Voorbeeld van een Nederlandse referentie: Haan, Erik de (2005): Adviseren voor gevorderden. Assen: Koninklijke Van Gorcum.

Bekijk mijn kaarten