Machtsafstand Reductie theorie

Auteur
Marjo Dubbeldam
De kern
Mulder (ook wel de machtsprofessor genoemd) betitelt de MAR als een verslavingstheorie: de minder machtige zal altijd proberen de machtsafstand te verkleinen. De meer machtige wil de afstand vergroten of gelijk houden.
Uitgangspunten
De MAR is samen te vatten in vijf stellingen: 1. de uitoefening van macht geeft voldoening (dit is de hoeksteen van de theorie); 2. machtigen willen de machtsafstand t.o.v. minder machtigen vergroten; 3.dit wordt sterker naarmate de machtsafstand groter is; 4. minder machtigen willen de machtsafstand t.o.v. machtigen verkleinen; 5. dit wordt sterker naarmate de machtsafstand kleiner is.
Oorsprong
Rond 1970, Nederland
Toepassing
- veranderprojecten
- conflicthantering
- coaching
- strategie ontwerp en - uitvoering
- fusies
- emancipatie bewegingen
Aandachtspunten
- relatie tussen coach en coachee
- samenstelling van begeleidingsgroepen en stuurgroepen in verandertrajcten
Kernreferenties
Mulder, M., Het spel om de macht. Over verkleining en vergroting van machtsongelijkheid
Meppel: Boom 1972 Mulder, M. Omgaan met macht.
Ons gedrag met elkaar en tegen elkaar. Amsterdam: Agon, Elsevier 1977
Links
Vervolg referenties:
- Mulder, M., De Logica van de macht, Den Haag Scriptum 2004
www.maukmulder.nl 

Zie voor het begrip machtsafstand:
- Hofstede
- Geert
- Allemaal Anders denkenden
- Omgaan met cultuurverschillen, Amsterdam
- Contact 1991
Bekijk mijn kaarten