New public management

Auteur
Marjo Dubbeldam
De kern
NPM richt zich op het moderniseren van de publieke sector en gaat er van uit dat de prestaties van de overheid verbeteren wanneer er meer bedrijfsmatig gewerkt wordt.
Uitgangspunten
Algemeen: Deel de organisatie op in producten en decentraliseer. Stel vast welke diensten naar buiten geplaatst kunnen worden. Betrek de ambtenaar bij de beleidsvorming. Betrek de burger bij de dienstverlening. Stimuleer publiek ondernemerschap. Stimuleer concurrentie in de dienstverlening Voer contractmanagement/zelfbeheer in: ga resultaatgericht werken en introduceer integraal management.
Oorsprong
in UK, doorontwikkeld in de US. In NL duidelijk aanwezig vanaf begin jaren 90.
Toepassing
Grote (bezuinigings-)reorganisaties in de publieke sector , strategieontwikkeling, fusies van rijksdiensten.
Aandachtspunten
Maatwerk is een eerste vereiste
Inbedding
Politieke wetenschappen, transactie kosten theorie, organisationaldesign
Kritiek
Zonder veel omwegen worden concepten en technieken uit het bedrijfsleven een op een in de publiek sector geïntroduceerd. Er ligt veel nadruk op efficiency
Voorbeelden
In navolging van de uitgangspunten van NPM zijn provinciale organisaties en provinciehoofdsteden zich eind jaren ‘80 gaan oriënteren op een andere invulling van de financiële functie. Dit heeft geleid tot het benoemen van provinciale en dienstcontrollers.

Vervolgens is in de slipstream van de invulling van de financiële functie in alle provincies contractmanagement /zelfbeheer geïntroduceerd, gevolgd door de invoering van integraal management.
Kernreferenties
Hood, C. A public management for all seasons , Public Administration, March 1991, p. 3 - 19 Osborne, D. Gaebler T. Reinventing government Addison-WesleyPublishingCompany, Reading (Mass.) 1992
Links
Zie voor een uitgebreide toelichting op de effecten van de introductie van de controlfunctie, zelfbeheer/ contractmanagement en integraal management: Dubbeldam, M.F. , Goedmakers G.W. Integraal management: instrument van verandering? Van Gorcum, Assen. 2003
Bekijk mijn kaarten