Presencing

Auteur
P.P. Kloosterboer
De kern
Connect to the deepest source of your self and will and act from the emerging whole.
Uitgangspunten
Presencing ziet diepgaand leren als een reis door niveaus van bewustzijn. Het vergt het loslaten van bestaande, schijnzekerheid gevende schemata, het openen van geest en hart en opzoeken en toelaten van beloftevolle plekken en bewegingen. Dan volgt het verschuiven van je oude naar een nieuw ‘zelf’, als een veranderde richtingscoëfficiënt in je denken en handelen, die zich direct in het nu manifesteert.
Oorsprong
eind 20e eeuw vanuit Goethiaanse en antroposofische traditie (Steiner, Glasl)
Toepassing
Het verrijken van taaie discoursen via waarachtig luisteren en opzoeken en toelaten van nieuwe waarnemingen kan veel beweging geven in taaie strategische vraagstukken waar spelers zich hebben begraven in oude stereotype beelden en opvattingen en bijbehorende emoties en angsten op basis van selectieve waarneming.
Aandachtspunten
Balans vinden tussen 2 uitersten: Het jargon is nogal esoterisch, wat gemakkelijk weerstanden op kan roepen. Net als het wat pretentieuze karakter. Echter, het inbrengen als een simpel kunstje of trucje werkt ook niet, want dan leidt het niet tot de beoogde verruiming van bewustzijn.
Inbedding
Traditie van Von Goethe en Von Humboldt waarin kunst, verbeelding en intuïtie enerzijds en rationaliteit en rede anderzijds nauw verbonden zijn.
Kritiek
Te spiritueel en esoterisch. Preten- deert grootschalige institutionele verande- ring, maar blijft vaak hangen in individuen en teams. Negeert structurele belangenconflic- ten. Praktijk houdt zich niet aan fasenmodel- len (Kühl). Is constructivistisch (Stacey), dwz ‘maakbaarheidsdenken’ vanuit individu.
Kernreferenties
• Scharmer,C.O.(2009).TheoryU,Learningfrom the Future as It Emerges. San Francisco: Berrett- Koehler.
• Senge,P.,Scharmer,C.O.,Jaworski,J.,&Flowers, B.S. (2004). Presence: Human Purpose and the Field of the Purpose. Cambridge, MA: The Society for Organizational Learning.
Bekijk mijn kaarten