Prototyping

Auteur
Paul Kloosterboer
De kern
Prototyping komt van het Griekse woord ‘prototypon’ wat primitieve vorm betekent. Je kunt een prototype van elk nieuw product, dienst of gedragspraktijk maken. Doel is om ervan te leren door de functionaliteit-in-context uit te proberen om vervolgens een volgende versie te maken en ook weer te testen.
Uitgangspunten
Uitgangspunt is dat de werkelijkheid te complex is om kenbaar te zijn, zeker niet vooraf. Prototyping betekent daarom het testbaar maken van vernieuwende producten of praktijken op korte termijn, zeer kleinschalig tegen minimale kosten in de relevante context. Niet uit oogpunt van ‘slagen of falen’, maar vooral om te kunnen leren over de functionaliteit-in- context. Veelbelovende prototypes ont- staan vaak door voorafgaande fysieke en mentale ‘onderdompeling’ in die context (‘sensing’, ‘journeys’).
Oorsprong
Begonnen in maakindustrie als test- en schaalmodellen van fysieke producten.
Toepassing
Heel breed, zowel rond fysieke innovaties, ICT- systemen en apps, als nieuwe gedragspraktijken.
Aandachtspunten
• Intensieve waarnemings- en reflectiefase om ‘quick fixes’ en dus ‘meer-van-dezelfde’ bestaande oplossingen te voorkomen.

• Vervolgens snel maken van prototypes en testen ervan, ipv langdurig analyseren, plannen maken en onderhandelen over voorwaarden en draagvlak.
Inbedding
Evolutionaire theorie in management: Prachtig internationaal overzicht in: Whittington, R. (1993). Wat is strategie – en doet het ertoe? Schoonhoven: Academic Service.
Kritiek
Enerzijds een te somber beeld van strategie en plannen als het vormen van ijdele, doch nutteloze waanvoorstellingen. Anderzijds lijkt het eenzijdig leunen op mechanismen van variatie-selectie-retentie een erg dure en ongerichte manier van vernieuwen.
Kernreferenties
• Scharmer, C.O. (2009). Theory U, Learning from the Future as It Emerges. San Francisco: Berrett-Koehler.

• Schaffer, R.H. & Ashkenas, R. (2005). Rapid Results! How 100-Day Projects Develop the Capacity for Large-Scale Change. Plaats?, John Wiley and Son.

• Stompff, G. (2018). Design thinking: Radicaal veranderen in kleine stappen. Amsterdam: Boom
Bekijk mijn kaarten