Veranderen als verliesverwerking

Auteur
Ton de Korte
De kern
Rouwverwerking is de manier waarop iemand een ingrijpende verdrietige ervaring probeert te verwerken. Dit proces kan optreden bij het verlies van een baan, een geliefde, een woning, ouders of kinderen of een wedstrijd.
Uitgangspunten
Het proces van rouwverwerking verloopt in 5 fasen:
• schok en ontkenning
• woede • onderhandelen
• depressie
• acceptatie.

Pas na de acceptatie onstaat er weer ruimte voor actie en nieuwe keuzes. Het proces verloopt niet altijd lineair, en niet bij iedereen even snel.
Oorsprong
1969
Toepassing
De psychologische reacties die in de rouwverwerkingscurve zijn opgenomen kunnen behulpzaam zijn bij het voorspellen en duiden van gedrag van medewerkers bij slecht nieuws, reorganisaties en ontslagen. Ook het gedrag van OR of vakbonden kan hiermee geduid worden. Dit kan het management helpen om op de juiste wijze te communiceren en te handelen.
Aandachtspunten
Management heeft vaak een voorsprong in tijd en kennis over organisatieveranderingen. Zij dient zich te realiseren dat ze te maken heeft met partners en medewerkers die een of meer fases achterlopen in de verwerking van de veranderingen.
Inbedding
Organisational transformation, veranderstrategiën.
Kritiek
Er is van diverse kanten kritiek op het model van Kübler-Ross: de diverse fasen zijn geen afzonderlijke entiteiten, de grenzen tussen de fasen zijn vloeiend, de diverse fasen volgen elkaar niet altijd op, het is niet noodzakelijk dat iemand elke fase doormaakt.
Kernreferenties
Elisabeth Kübler-Ross: “On Death And Dying”, 1969. Levy, Amir, & Merry, Uri: Organisational Transformation, New York, 1988. A.W de Korte, Het management van afslankingen, in; Holland Management Review nr 34, 1993.
Bekijk mijn kaarten