Vertrekpunt uitleg

Het doel van de methodiek
“Jouw plek tussen de sterren” is je als adviseur bewuster laten worden van de advieskosmos. Met de methodiek verken je je positionering bewust én onbewust en je herijkt je positie aan de hand van de opgedane inzichten en ervaring.
  • Wat is de diversiteit aan adviesconcepten in de ‘onmetelijke advieskosmos’?
  • Hoe verhouden die adviesconcepten zich ten opzichte van elkaar?
  • Op wiens schouders sta jij?
  • Hoe positioneer je jezelf in de advieskosmos?

De twee logica’s van de methodiek

  • Reflecteren; je gaat onderzoekend in gesprek, waarin diverse interpretaties mogelijk zijn. Dit zonder oordelen over vermeende kwaliteit of juistheid
  • Resoneren; dit is het zwijgende gedeelte van de reis. Je gaat intuïtief onderzoeken en lijfelijk ervaren. Hoe verhoud je je tot de planeten, hun bewoners en hun taal?

Uitgangspunten 
  • Het is géén test of overhoring van je kennis van de concepten
  • Alle deelnemers winnen aan kennis: iedereen leert over de advieskosmos
  • Wat er tijdens de reis gebeurt blijft in de ruimte
  • Tijdens de reis erváár je - praten óver de reis doe je daarna


 
Vertrekpunt uitleg