Vertrekpunt

Het doel van de methodiek
“Jouw plek tussen de sterren” is je als adviseur bewuster late worden van de advieskosmos.
Met de methodiek verken je je positionering bewust én onbewust en je herijkt je positie aan de hand van de opgedane inzichten en ervaring. 

Lees hier de volledig uitleg van het vertrekpunt
Vertrekpunt