Jouw plek tussen de sterren

De advieskosmos dijt steeds verder uit: experts, regisseurs en coaches; denkers, voelers en doeners; schrijvers en interventionisten; specialisten en strategen op alle denkbare aspecten van organiseren en veranderen. Daarbij gebruiken we een veelheid van denkwijzen en concepten. Hoe goed kennen we die van elkaar? Hoe verhouden we ons daartoe en hoe positioneren we ons daarin? Naar klanten en naar elkaar? En hoe leren we van elkaar?

‘Jouw plek tussen de sterren’ is een speelse methodiek om – samen met andere adviseurs - je professionele kader te onderzoeken én te verbreden.

Deze website leidt je door de sterrenmethodiek en ondersteunt je, als je met een groep aan de slag gaat. Verder vind je tips voor de begeleider en links naar meer achtergrondmateriaal.

De website is een bètaversie, we horen graag je ervaringen via mail. Je bent ook van harte uitgenodigd de atlas van adviesconcepten verder te verrijken.
';