Adviseursrollen

Auteur
De kern
‘Hoe ben je in het hier en nu als adviseur aanwezig?’
• Begrijpen wat er aan de hand is m.b.v. een concept of model.
• Retrospectief betekenis verlenen als startpunt voor leren en verbeteren.
• Laten resoneren; ervaren wat is. • Deel uitmaken van het geheel; meedoen.
Uitgangspunten
Het gedrag van individuen in een sociaal systeem kent twee verschillende mentale instellingen die gelijktijdig optreden: aan de slag om een probleem op te lossen èn onderliggende aannames over hoe het toe zou moeten gaan. Dat laatste blijft voornamelijk onder de oppervlakte. Adviseurs kunnen door hun observaties en interpretaties een sociaal systeem behoeden voor ontregeling. Met daarbij het besef dat het ‘hier en nu’ een deel binnen een context, een historie en een toekomst is.
Oorsprong
Vanuit de psychoanalyse, psycho- dynamica en groepsdynamica.
Toepassing
Het geven van taal aan ‘modes’ of rollen en bewustzijn van de eigen rol(len) zijn helpend om de eigen positie ten opzichte van de opdrachtgever en ten opzichte van het organisatievraagstuk te bepalen. Het al dan niet uitvoeren van een rol heeft ook te maken met de eigen voorkeuren en talenten. Dit wordt vooral duidelijk als er geen match is tussen wat je doet en de rol die van je verwacht wordt of is overeengekomen. Of als je je moet forceren om een rol uit te voeren.
Aandachtspunten
Of een ‘mode’ of rol passend is, ligt enerzijds aan de aard van de organisatie en de bedoeling van de opdracht en anderzijds aan het eigen repertoire van adviseur.
Inbedding
Vanuit de behoefte om te verwoorden wat een adviseur doet; bv. vanuit OD: Egdar Schein en Peter Block vanaf jaren ’50.
Kritiek
Het psychodynamisch en ‘hier en nu’- perspectief richt zich op het sociale systeem. De positie en invloed van de opdrachtgever is daar onderdeel van, maar niet geaccentueerd. Schein en Block typeren daarentegen hun rollen vanuit het perspectief waarop adviseurs tijdens het adviestraject met hun opdrachtgevers werken. Als: expert, handlanger of partner. Beide perspectieven zijn aanvullend op elkaar.
Kernreferenties
Vansina, Leopold S., Marie-Jeanne Vansina- Cobbaert (2008): Psychodynamics for consultants and managers. Chichester: John Wiley & Sons Ltd. Schein, E.H. (1999): Process consultation revisited: Building the helping relationship. Reading, MA: Pearson Education/Addison- Wesley.
Bekijk mijn kaarten