Cultuurverandering

Auteur
Marjo Dubbeldam
De kern
Algemeen: cultuurverandering is te zien als een revitaliseringsproces van de status quo in een organisatie. Het focust op het bewerkstelligen van strategische en organisatorische veranderingen en het realiseren van waarde voor klanten.
Uitgangspunten
Algemeen: De hele organisatie doet mee, er moet een voedingsbodem voor verandering zijn, de dragers van de cultuur / de top van de organisatie hebben een voorbeeldfunctie en promoten het cultuurveranderingsproces, maar tegelijkertijd geldt dat cultuurverandering een uiterst weerbarstig proces is met een lange doorlooptijd. Die niet te lang moet zijn, omdat dan de betrokkenheid wegtrekt.
Oorsprong
In de V.S. jaren ’80. In Nederland (1988) Van Hoewijk als eersten
Toepassing
Diagnose-instrument, veranderingsstrategie
Aandachtspunten
De cultuur in het bedrijfsleven en de overheid zijn per onderdeel zeer verschillend. Cultuurverandering werkt alleen als de organisatie een duidelijke noodzaak voelt.
Inbedding
Organizational development/culture
Kritiek
Cultuurverandering is geen speeltje. De cultuurverandering begint niet op donderdagmiddag om 15.30 uur. Cultuurverandering gaat niet vanzelf en heeft een lange adem.
Kernreferenties
Beer, M., Eisenstat, R.A., Spector, B. , The Critical Path to Corporate Renewal , Harvard Business Press, Boston 1990 Boonstra, J., Leiders in cultuurverandering , Koninklijke Van Gorcum Assen 2014
Links
- Cameron, K.S., Quinn, R.E. (1997) Diagnosing and changing organisational culture, San Francisco, Jossey Bass (1997)
- Hoewijk R. van, De betekenis van de organisatiecultuur. Een literatuuroverzicht, M&O jrg. 42, januari/ februari (1988)
- Moor de, W. , Communicatie en cultuurverandering, M&O, jrg. 50, sept/okt. (1996)
- Schein, E.H. Organizational Culture and Leadership, 4e editie (2010), San Francisco, Jossey Bass
Bekijk mijn kaarten