Vicieuze cirkel van de bureaucratie

Auteur
Mark van Twist
De kern
Regels en richtlijnen kunnen een perverterende werking hebben als mensen zich daarachter verschuilen.
Uitgangspunten
1. Managers en medewerkers zitten niet gevangen in een bureaucratische structuur en cultuur, hoewel ze dat soms suggereren.

2. Beide hebben er belang bij zich te kunnen verschuilen achter regels en richtlijnen.
Oorsprong
In 1960 in Frankrijk ontstaan vanuit empirische arbeids- en organisatie- sociologie door Michel Crozier
Toepassing
Zoeken naar desastreuze vicieuze cirkels waarin management en medewerkers, organisatie en omgeving elkaar gevangen houden.
Aandachtspunten
Zoeken naar desastreuze vicieuze cirkels waarin management en medewerkers, organisatie en omgeving elkaar gevangen houden.
Inbedding
Theorieën over processen van bureaucratisering en modernisering van de samenleving
Kritiek
Het mensbeeld dat schuilgaat achter dit concept van de bureaucratie is nogal negatief. Aanname is dat managers en medewerkers zich liever verschuilen achter regels en richtlijnen dan dat ze zelf lef tonen en verantwoordelijkheid nemen.
Kernreferenties
M. Crozier, Le phénomène bureaucratique, 1963
Links
Het concept van de vicieuze cirkel van de bureaucratie past enerzijds in de rijke traditie van kritische studies naar de bureaucratie:
1. Weber: bureaucratie als ideaaltype van moderne organisatie maar ook als ‘gouden kooi’
2. Merton: trained incapacity als effect van bureaucratisering 3. Allison: bureaupolitiek als uitdrukking van politieke strijd binnen organisaties

Het concept van de vicieuze cirkel van de bureaucratie sluit anderzijds mooi aan bij (sociologisch) onderzoek naar circulaire causaliteit:
1. Merton: selffulfilling & selfdenying prophecies, unintended consequences
2. In ‘t Veld: besturingscyclus en de wet van de beleidsaccumulatie
Bekijk mijn kaarten