Window of Oppurtunity

Auteur
Mark van Twist
De kern
Niet alle maatschappelijke problemen kunnen tegelijk evenveel aandacht krijgen. Ook niet alle oplossingen zijn steeds even scherp in beeld. Soms komen ze echter via bepaalde politieke gebeurtenissen bij elkaar. Dan ontstaat een ‘window of opportunity’.
Uitgangspunten
1. Het is een misverstand te denken dat besluitvorming fasegewijs en volgtijdelijk verloopt.
2. In plaats daarvan is sprake van stromen aan problemen, oplossingen en politieke gebeurtenissen.
3. Soms zijn er momenten waarop deze stromen samenkomen; dat kan toevallig gebeuren (‘serendipity’) maar ook bewust worden georkestreerd (rol van ‘policy entrepeneurs’).
Oorsprong
In de jaren ‘80 in de VS via onderzoek naar agendavorming in de politiek door John W. Kingdon
Toepassing
Het herkennen van koppelkansen waarmee veranderingen te realiseren zijn die op een ander moment niet mogelijk zouden blijken. Het creëren van ruimte in besluitvorming om zaken voor elkaar te krijgen en kansen te grijpen wanneer ze voorbij komen.
Aandachtspunten
Als zich een window of opportunity (denk aan: verkiezing, leiderschapswissel, ramp) voordoet zijn doorbraken te forceren Soms wordt zo’n doorbraak positief gewaardeerd (stijgende olieprijs /auto’s op waterstof), maar soms ook niet (terreuraanslag/veiligheidsdienst)
Inbedding
Theorieën over complexe besluitvorming en garbage can (March & Olson)
Kritiek
Naast het beeld van stromen zijn ook hele andere voorstelling van besluitvorming mogelijk en bruikbaar, bijvoorbeeld het garbage can model (March & Olson), het rondenmodel (Teisman) of het zwermenmodel.
Voorbeelden
Intuïtief denken we vaak dat oplossingen aan problemen vooraf gaan, en dat in de praktijk dus sprake is van zekere volgtijdelijkheid... lees hier verder
Kernreferenties
J. W. Kingdon, Agendas, alternatives, and public policies, 1984
Links
Het concept van de window of opportunity past enerzijds in de rijke traditie van (bestuurskundig) onderzoek naar beleid- en besluitvorming:
1. Herbert A. Simon: beperkte rationality
2. March & Johan P. Olson: het garbage can model

Het concept van window of opportunity sluit anderzijds mooi aan bij onderzoek naar de temporele dimensie van bestuur en beleid:
1. Barabara Adam, Time, 1998
2. Scherpenisse: Tucht van de tijd, 2019
Bekijk mijn kaarten